!! Gratis para ti DIVI !! – El Mejor Tema WordPress MÁS INFORMACIÓN

Microsoft Teams: Nou Component de Office 365

El Treball en Equip, molt més Fàcil

La Competència de Slack i Facebook Workplace

 

Ja està disponible Microsoft Teams, la nova plataforma creada per Microsoft, per facilitar el treball en equip en les empreses. La relació entre els membres de l’equip es fa d’una forma més fàcil i productiva. Qualsevol recurs estarà disponible a l’àrea de treball i les sales de Xat promouen la comunicació.

Tot integrat dins de Office 365, accedint a les aplicacions com Word, Excel o Powerpoint de forma natural per editar i compartir arxius. A més podrem realitzar videoconferències amb Skype.

 

Les eines de comunicació per a equips de treball, són imprescindibles en la dinàmica actual de les empreses. Les formes de treballar han canviat radicalment en els últims anys. L’oficina ja no és un espai físic, és un espai virtual en el núvol on els components d’un equip han de trobar el que necessiten, siguin on siguin.

Companyies com Slack s’han fet un lloc en aquest àmbit de la comunicació. També recentment s’ha llançat Facebook Workplace, i finalment ha estat Microsoft amb la seva nova eina Microsoft Teams, integrada completament a Office 365, qui ens ofereix un altra solució per a aquesta comesa.

Les principals característiques de Microsoft Teams són les següents:

 • Ús de Xats de grups privats..
 • Tots els recursos disponibles al WorkSpace per als membres de l’equip.
 • Accés directe als documents per mitjà de les aplicacions de Office 365.
 • Integració amb SharePoint i Skype.
 • Seguretat tant en l’accés com en l’intercanvi d’informació.

És evident que aquesta eina està enfocada a l’àmbit empresarial, i només la podran utilitzar els usuaris subscrits a Office 365. L’avantatge és que es podran beneficiar de les aplicacions com Skype i Office per realitzar videoconferències i edició de documents.

El Xat

 

Microsoft Teams:_Xat

El Xat permet als equips mantenir reunions de grup i també a nivell privat. Pel fet d”estar integrat amb altres aplicacions de Microsoft com Outlook, ens permet publicar correus dins el Xat. També podrem consultar el contingut i l’historial de les converses en qualsevol moment.

Així mateix, podrem buscar equips o membres per obtenir noves col·laboracions. I tot dins de l’entorn Office 365, aprofitant les seves aplicacions i executant-les des de dins de Microsoft Teams.

Una altra de les característiques que implementa el Xat és el suport per GIFs, stickers i emojis, així com la vista prèvia dels enllaços.

 

El WorkSpace

 

Microsoft Teams:_WorkSpace

L’espai de treball és un entorn on els membres de l’equip poden trobar qualsevol recurs que necessitin d’una forma fàcil i ràpida, des de dins de Office 365.

El WorkSpace ens ofereix entre d’altres, les següents funcionalitats:

 • Tenir a la nostra disposició a l’àrea de treball:
  • Continguts.
  • Eines.
  • Usuaris.
  • Converses.
 • Accés integrat a solucions de Microsoft com SharePoint, OneNote i Planner.
 • Accedir directament als documents des de Teams.

Podríem veure aquest espai de treball per equips, com un centre de comunicació dins de Office 365, des del qual podem accedir a qualsevol aplicació o característica d’aquest entorn, convertint la nostra tasca quotidiana en molt més fàcil i productiva.

 

La Personalització

 

Microsoft Teams_Personalització

Una altra de les característiques importants que ens ofereix Microsoft Teams, és que el podem personalitzar per a cada equip, adaptant-lo a les necessitats específiques.

Podem incloure qualsevol tipus de contingut necessari per al treball diari dels membres de l’equip, com documents i serveis en el núvol.

També podem crear canals de Xat, adaptats als diferents equips, per a una comunicació més directa i eficaç, depenent dels temes o projectes involucrats.

La personalització de les notificacions ens facilita l’accés a l’informació, tant de l’equip com de fonts externes.

 

La Seguretat

 

Microsoft Teams_Seguretat

I finalment tenim la Seguretat, un dels quatre pilars en què es recolza Microsoft Teams. Aquí disposem de la confiança que ens aporta la seguretat empresarial i les funcions de Office 365.

Totes les dades són xifrades per Microsoft Teams, tant si estan emmagatzemades com quan s’estan transmetent mitjançant qualsevol canal. També disposem d’una autenticació multifactor, per assegurar d’una manera més eficient la nostra identitat.

 

En resum, estem davant d’un dur competidor tant per Slack com per a Facebook Workplace. Una eina creada des de zero, totalment integrada a Office 365.

Microsoft Teams està orientat principalment al món empresarial, per facilitar la comunicació dels equips, aprofitant tota la potència de Office 365.

Està disponible en 181 països i 19 idiomes per a tots els clients de Office 365.